اسامی برندگان

فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

مقاله توسعه تاریخی روان‌شناسی ورزشی

دانلود مقاله توسعه تاریخی روان‌شناسی ورزشی در 37 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تنیس روی میز 1

مقاله تنیس روی میز مناسب برای دانشجویان تربیت بدنی 1

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تنیس روی میز 2

دانلود مقاله تنیس روی میز با فرمت ورد 2

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تمرینات کاهش وزن در کشتی‌گیران

دانلود مقاله تمرینات کاهش وزن در کشتی‌گیران با فرمت ورد

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تمرینات وقفه‌دار برای بهبود استقامت در فوتبال

دانلود مقاله تمرینات وقفه‌دار برای بهبود استقامت در فوتبال با فرمت ورد در 13 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تغذیه در ورزشکاران

دانلود مقاله تغذیه در ورزشکاران با فرمت ورد در 31 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تغذیه در ورزش 1

دانلود مقاله تغذیه در ورزش با فرمت ورد در 31 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تغذیه در دوچرخه‌سواری

دانلود مقاله تغذیه در دوچرخه‌سواری با فرمت ورد در 15 صفحه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تغذیه در ورزش 2

دانلود مقاله تغذیه در ورزش با فرمت ورد در 40 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی